Formularz zgłoszeniowy

Formularz zablokowany. Dalsza rejestracja możliwa na email motowyrypa@sngm.pl  – podaj dane wg klucza formularza.

Pola oznaczone gwiazdką ( * ) są obowiązkowe


 


Uczestnicy będą startowali w dwóch grupach: "Master" i "Relax". Grupa "Master" będzie startowała jako pierwsza i w obrębie tej grupy odbędzie się losowanie kolejności numerów startowych. Po starcie grupy "Master" startuje grupa "Relax" w kolejności zgłaszania się zawodników, przy czym uczestnicy obu grup będą punktowani wg tych samych zasad.


grupa "Master"grupa "Relax"Pod dachem (Różne warunki. Patrz zakładka 'Opłaty' - wybierz i wpisz wybór w Uwagach)NamiotPoza bazą rajdu
* Opłata za nocleg nie jest częścią wpisowego. Regulowana oddzielnie w Biurze Rajdu, w dniu przyjazdu.Potwierdzam dokonanie przelewu za wszystkich zgłoszonych przeze mnie uczestników.
Nr konta i wysokość wpisowego wskazane w zakładce Opłaty.
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadkach opisanych w Regulaminie Imprezy.MęskaDamska

 Nie chcęMęskaDamska

 Nie chcęMęskaDamska

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Rajdu Motocykli Zabytkowych i Klasycznych „MotoWyrypa” jako uczestnik Rajdu:

  1. Jesteś osobiście odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane innym uczestnikom Rajdu lub osobom trzecim w związku z użytkowaniem przez Ciebie pojazdu uczestniczącego w Rajdzie,
  2. Jesteś osobiście odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane na mieniu wykorzystywanym przez Ciebie w bazie rajdu, w tym w pomieszczeniach socjalnych – nocleg i posiłki,
  3. Pozostawiając swój pojazd we wskazanym przez Organizatora Rajdu Parku Maszyn, czynnym w wyznaczonych w Regulaminie godzinach, ponosisz pełną osobistą odpowiedzialność za staranne zabezpieczenie pojazdu przed ewent. szkodliwymi oddziaływaniami na inne pojazdy, mienie bazy oraz środowisko.
  4. Pozostawiając swój pojazd gdziekolwiek poza wskazanym przez Organizatora Rajdu Parkiem Maszyn, ponosisz za niego pełną osobistą odpowiedzialność.
  5. Za uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat odpowiada rodzic lub opiekun prawny.MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI ZA POMOCĄ FORMULARZA ZOSTAŁA WYŁĄCZONA
Dalsza rejestracja dostępna poprzez e-mail motowyrypa@sngm.pl


Przy opublikowaniu listy potwierdzonych zgłoszeń wymienimy tylko następujące dane:
1. Imię
2. Motocykl
3. Miejscowość
4. Ilość osób załogi rajdowej
5. Rodzaj noclegu dla całej załogi rajdowej:
- D-pod dachem
- N-namiot
- PB-poza bazą

*ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY POWYŻSZEGO FORMULARZA

Zgodnie z regulaminem imprezy (§7 pkt 1c) zgłoszenie udziału w rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 24.05.2018 r. Późniejsze zgłoszenia nie gwarantują dopuszczenia do udziału w imprezie, jak również uzyskania wszystkich deklarowanych świadczeń.