Organizatorzy

Pomysłodawcą i organizatorem wykonawczym rajdu jest
Świętokrzyska Nieformalna Grupa Motocyklowa, która – jak sama nazwa wskazuje – nie posiada osobowości prawnej. Organizacja rajdu w tak rozbudowanej formule była możliwa dzięki przychylności i chęci współpracy z naszą grupą
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym Chata Bogata” z siedzibą w Staszowie – organizatorem instytucjonalnym.

Kontakt ŚNGM – Rajd „MotoWyrypa”
Komandor Rajdu / Sędzia Główny: Łukasz „LukS” Smagłowski 
Z-ca Komandora Rajdu / Z-ca Sędziego Głównego: Adam Grzegorzewski
Z-ca Komandora Rajdu / Kierownik Biura Rajdu: Tomasz Zaczek