O nas

Świętokrzyska Nieformalna Grupa Motocyklowa (ŚNGM) skupia osoby, których pasja starej motoryzacji połączona jest z podróżowaniem – poczynając od odkrywania nieco zapomnianych miejsc kielecczyzny, poprzez dalsze wyjazdy w Polsce i za jej wschodnią granicę, a skończywszy na dalszych wyjazdach na terenie Europy, a nawet innych kontynentów. Wszak w myśl słów  Alaina de Bottona „przyjemność, którą daje nam podróż, zależy bardziej od stanu umysłu z którym podróżujemy, niż od miejsca, które odwiedzamy”.

W ramach grupy organizowanych jest szereg rajdów, począwszy od Jesiennego Rajdu Motocykli Klasycznych i Zabytkowych „Polska B” (pierwsza edycja w 2008 r.), Rajdu Krajoznawczo-Historycznego „Ponidzie” oraz „Śladami Jędrusiów”, a także rajdów na orientację. Organizowane są też zwykłe przejażdżki jednodniowe – zarówno te z programem turystycznym, jak również w celu uczestniczenia w uroczystościach patriotycznych. Podczas okresu wakacyjnego tradycją stały się już co najmniej tygodniowe wyjazdy starymi motocyklami na wschód z bogatym programem krajoznawczym (Ukraina, Rumunia, Białoruś, Łotwa, Litwa). W miarę możliwości ŚNGM stara się uczestniczyć w dodatkowych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianym ruchem weterańskim.

Zapraszamy chętnych do kontaktu: sngm@sngm.pl